about

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Παναγία Νικοπόλεως Πρεβέζης. Μεγάλωσε και κατοικεί στην Αθήνα από το 1980. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στις ποινικές επιστήμες και επιβλέποντα καθηγητή τον Νικόλαο Ανδρουλάκη.
Eίναι εγγεγραμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και από το 2015 είναι Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Από το 2014 είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης με μετεκπαιδεύσεις στη Διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις (Negotiation skills), στις εργασιακές σχέσεις (workplace mediation), στις εμπορικές σχέσεις (commercial mediation) και στις οικογενειακές σχέσεις (Family Mediation).
  Δείτε το βιογραφικό μου

Υπηρεσιες του γραφειου μας

Το γραφείο ιδρύθηκε το 2001 από την Γεωργίου Σπυριδούλα. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του είχε ως βασικό στόχο και όνειρο να υπηρετήσει με επαγγελματισμό, σεβασμό και αρχές το χώρο της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Όλα αυτά τα χρόνια παρέχει με επιτυχία νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ελλάδας και του Εξωτερικού καλύπτοντας νομικά θέματα, διαφορές και Δικαστικές αντιδικίες Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού ενδιαφέροντος. Από το 2014 το γραφείο διατηρεί και εξελίσσει συστηματικά ειδικό τμήμα του στην παροχή υπηρεσιών στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution – ΑDR).

Εμπράγματο Δίκαιο

Το γραφείο καλύπτει νομικά υποθέσεις και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε θέματα, διαφορές και αντιδικίες που άπτονται του Εμπραγμάτου Δικαίου όπως κτήση κυριότητας, προστασία κυριότητας, ιδιαίτερες μορφές κυριότητας, νομή, προστασία νομής, αναγκαστική απαλλοτρίωση, κτήση και απώλεια κυριότητας ακινήτου, προσωπικές και πραγματικές δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια ακινήτων, real estate κ.λπ

Ενοχικό δίκαιο

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα που συστηματικά ανήκουν στην ύλη του Ενοχικού Δικαίου. Ειδικότερα δραστηριοποιείται:

 • • Δίκαιο των συμβάσεων
 • • Αδικοπραξίες
 • • Αδικαιολόγητος πλουτισμός
 • • Καταδολίευση δανειστών
 • • Μισθώσεις
 • • Συμβάσεις έργου
 • • Συμβάσεις εργασίας
 • • Συμβάσεις ασφαλιστικών εταιριών
 • • Συμβάσεις ασφάλισης Πιστώσεων
 • • Χρηματοοικονομικό δίκαιο
 • • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας – Real Estate κ.λ.π

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα που συστηματικά ανήκουν στην ύλη του Κληρονομικού Δικαίου (Διαφορές και Δικαστικές αντιδικίες από Διαθήκες, Αγωγή περί κλήρου, νόμιμη μοίρα, αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, κληρονομική αναξιότητα, νομικές σχέσεις περισσοτέρων κληρονόμων κ.λπ).

Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα που άπτονται συστηματικά στην ύλη του Οικογενειακού Δικαίου όπως:

 • • Γάμος
 • • Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης
 • • Διαζύγιο
 • • Υιοθεσία
 • • Νομικές σχέσεις συζύγων από το γάμο
 • • Νομικές σχέσεις συζύγων και τέκνων
 • • Επιτροπεία ανηλίκων
 • • Αναδοχή ανηλίκου
 • • Δικαστική Συμπαράσταση κ.λ.π

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο παρέχει συστηματικά νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και εμπορικά στην Ελλάδα. Καλύπτει όλα τα θέματα του Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου που απαιτούνται για μία επιτυχημένη λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα. Από το 2001 έως σήμερα παρείχε νομικές υπηρεσίες σε εταιρίες όπως BRITISH AMERICAN TOBACCO SA, EULER HERMES EMPORIKI SA, GROUPAMA PHOENIX SA, F. NAKAS ABEETE, K. SARAFIDIS AEBE, LAURENDIADIS NEOXIMIKI ABEE, LAMDA POLYMERS INTERNATIONAL SA, TNB FRANCE, PLAISIO COMPUTERS SA, EBEX AEBE, KLIMATEXNIKI SA, MPENROUMPIS SA, ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ, ADMIRO SA, CHEMITEX SA κ.λ.π.

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο από το 2001 έως σήμερα παρέχει με επιτυχία νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Ποινικού ενδιαφέροντοςκαλύπτοντας όλους τους κλάδους του Ποινικού Δικαίου και κυρίως του οικονομικού ποινικού Δικαίου. Δραστηριοποιείται ενδεικτικά σε υποθέσεις:

 • • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
 • • Εγκλήματα κατά των περουσιακών διακιωμάτων
 • • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
 • • Εγκλήματα κατά της ζωής
 • • Εγκλήματα κατά της τιμής κ.λ.π.

Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Με μεγάλη εμπειρία στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και σε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε νομικές διαφορές που αναφύονται από συμβάσεις κλάδων ιδιωτικής ασφάλισης μεταξύ πολιτών και ασφαλιστικών εταιριών, μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών καθώς και μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και διοικητικών στελεχών τους.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το γραφείο τα τελευταία χρόνια παρέχει νομικές υπηρεσίες σε νομικά θέματα, διαφορές και δικαστικές αντιδικίες που καλύπτουν το χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αντικείμενο της οποίας είναι το έργο ως «άυλο αγαθό». Δραστηριοποιείται σε υποθέσεις που προστατεύονται νομικά από τον αρχικό Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και όσους συμπληρωματικά ακολούθησαν, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης-Παρισιού καθώς και το Σχέδιο Προτύπων Διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας που προστατεύουν τα πνευματικά δημιουργήματα λόγου, τέχνης ή επιστήμης και εξαίρουν τα δύο βασικά στοιχεία της έννοιας του έργου, ήτοι “τη μορφή” και “την πρωτοτυπία”.

Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών

Το γραφείο από το 2014 έως σήμερα παρέχει με επιτυχία υπηρεσίες σε υποθέσεις, διαφορές και δικαστικές αντιδικίες που μπορούν κατά το νόμο να υπαχθούν σε μία νομική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εφαρμόζοντας διεθνείς πρακτικές πάνω στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution – ADR) τηρώντας απαρέγκλιτα την αρχή της μυστικότητας για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Διαμεσολάβηση


Η Διαμεσολάβηση (MEDIATION) εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με την ψήφιση του Ν.3890/2010 ενσωματώνοντας τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008.

Πρόκειται για έναν νέο Θεσμό εις τον χώρο της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών (Αlternative Dispute Resolution - ADR) που γεννήθηκε και έχει ευρεία, θετική εφαρμογή στο Αγγλοσαξωνικό Δίκαιο.

Στην Ελλάδα, μετά από σχεδόν 10 χρόνια θέσπισης του θεσμού, η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
με την ψήφιση του Ν.4640/30-11-2019 αποκτά ισχυρή δυναμική στο δικαιϊκό μας σύστημα, αφού σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 του ν.4640/2019 η συντριπτική πλειοψηφία των αστικών και εμπορικών διαφορών υπάγονται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ). Ειδικότερα αυτές οι διαφορές είναι:

 • Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α’, β΄και γ΄της παραγράφου 1 καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.ΠολΔ.

 • Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των 30.000€ και όλες οι διαφορές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (Τακτική διαδικασία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 • Οι διαφορές για τις οποίες, σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης.about

Blog

Το Σύνταγμα του 1975 και οι αναθεωρήσεις του ως “Πολιτικές πράξεις’’

Στο τελευταίο άρθρο του ισχύοντος Συντάγματος αναφέρεται ρητά ότι: «Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ, άλλες πέτρες στις τσέπες των νέων ανθρώπων!

Με αφορμή ένα θεατρικό έργο της Μαρί Τζόουνς στο Θέατρο Κιβωτός που παρακολούθησα πρόσφατα με πρωταγωνιστές δύο...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διάκριση των εξουσιών & η φυσική λειτουργία τους

Το Σύνταγμα αποτελεί τον καταστατικό χάρτη κάθε χώρας. Αν και νομικό κείμενο, συμπυκνώνει μέσα του την ιστορία ενός λαού. Συμπυκνώνει...

Διαβάστε περισσότερα


H “Χρυσή Αυγή” η Δίκη της Χρυσής Αυγής & η Ένοχη Αδράνεια της Ελληνικής Πολιτείας.

Λίγο πριν καταρρεύσει η ΝΔ το 1981 και σημειωθεί η Δομική πολιτική προοδευτική αλλαγή του συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα


NOVARTIS: Το Σκάνδαλο, η Δικαιοσύνη και η θεσμική αξιοποίηση της ΕΥΠ.

Με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή (8-10-2019) για τη σύσταση ή μη ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης...

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαιοσύνη σε Διπολική Διαταραχή

Τρία έστι τα μέγιστα, α διαφυλάττει και διασώζει την Δημοκρατία, και την της πόλεως ευδαιμονίαν. Πρώτον μεν η των νόμων τάξις Δεύτερον δ΄η των δικαστών ψήφος..

Διαβάστε περισσότερα

Ας πιστέψουμε ξανά στις ΙΔΕΕΣ!

Στην τελική ευθεία για τις Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 έκρινα - απευθυνόμενη σε κάθε Πολίτη της Α΄Αθηνών...

Διαβάστε περισσότερα

«Τράπεζες Α.Ε.»: Aς ανοίξει ο Φάκελος!

Όταν ο Γεώργιος Σταύρου από την Ήπειρο ίδρυσε το 1841 την «Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα», το πρώτο χρηματοπιστωτικό...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ στην Ελλάδα σήμερα! “Τα δεδομένα και οι ανησυχίες”

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010 με την εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ είναι θέμα Ηγεσίας!

Κάθε πολιτικό εγχείρημα για να πετύχει θα πρέπει να ανταποκρίνεται πρωτίστως στην πολιτική απαίτηση της εποχής.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εργασία αλλάζει μορφή & επιζητεί άμεσα μία γνήσια Σοσιαλιστική Προστασία!

Το άρθρο 22 του Ελληνικού Συντάγματος προβλέπει, ότι η εργασία αποτελεί δικαίωμα του Πολίτη.

Διαβάστε περισσότερα

Στις 7 Οκτωβρίου θα κριθεί η Ενοχή ΟΛΩΝ!

Η στιγμή της ανακοίνωσης της Δικαστικής Απόφασης σε κάθε Ποινική Δίκη αποτελεί μία “Ιερή στιγμή” για κάθε κατηγορούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Κυβέρνηση & Αντιπολίτευση προσέβαλαν το Κράτος Δικαίου με μία μόλις ημέρα διαφορά!

Σκοπός και αποστολή του Ποινικού Δικαίου είναι αφενός μεν η προστασία των θεμελιωδών αξιών που είναι απαραίτητες...

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει απωλέσει την αξιοπιστία της!

Η κυβέρνηση της ΝΔ δια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη ανακοίνωσε...

Διαβάστε περισσότερα

The principled Mediation

Mediation is defined as a conflict resolution process in which a mutually acceptable third party...

Διαβάστε περισσότερα

Eπικοινωνια